Maps of Třeboň

Maps of Třeboň

$title$

Wittingau - c8043-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-010 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-011 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-012 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-009 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníka Svět s přilehlými pozemky

$title$

Hospodářská mapa polesí Nová Ves, sekce 4 1

1 : 2880
$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Zámecký 1

1 : 5760
$title$

kopie-Hospodářská mapa polesí Zámecký 1

1 : 5760
$title$

Polohopisný plán města Třeboně (s vyznačením vodovodního řádu) 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán města Třeboně s předměstím, Novým Dvorem a přilehlými pozemky

$title$

Plán pozemků dvora Vrchy 1

$title$

Hospodářská mapa dvora Vrchy 1

$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán Mokrých luk u Třeboně

$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Hospodářská mapa Mokrých luk a jejich odvodnění 1

$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Situační plán Třeboně s okolními pozemky 1

$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile