Maps of Kučeř

Maps of Kučeř

$title$

Kutscherz - c3684-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kutscherz - c3684-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kutscherz - c3684-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kutscherz - c3684-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kutscherz - c3684-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kutscherz - c3684-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Lesní zařizovací mapa III. hlavního dílu revíru Jickovice 1

$title$

Náčrt panského lesa Pustinský luh, čili Stráně,sporného s obcí Kučeří 1

$title$

Velká, okr. Písek, list 4 list 4

1 : 2880
$title$

Kučeř, okr. Písek, list 8 1

$title$

Stereofotogrammetrické zaměření... Vltavy, Otavy... pomocí Zeissova fototeodolitu

$title$

Lesní zařizovací mapa I. hlavního dílu revíru Spolle, zv. Komora 1

$title$

Izkowitz - c2889-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Izkowitz - c2889-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Izkowitz - c2889-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Izkowitz - c2889-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Izkowitz - c2889-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Izkowitz - c2889-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kučeř, okr. Písek, list 6 1

$title$

Wusy - c8917-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wusy - c8917-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wusy - c8917-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic, list 44 1

$title$

Mapa dvora Květova 1

1 : 1440
$title$

Druhý zařizovací elaborát orlických lesů od Ing. Frant. Jos. Matze, Revír Jickovice, list 16 1

$title$

III. vojenské mapování 4252/2

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4252/2

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Zvíkovské Podhradí-oblast (Česko) Albrecht, Julius
$title$

Náčrty trigomometrické sítě velkostatku Orlíka, dochovány pro obce Nevězice - Varvažov, okolí Orlíka, Květov, Slavoňov, Jetětice, Těchnice, Lety, Vrábsko, Tukleky, Zvíkov, Bukovany, Zlákovice, Hrazany, Mýšlovice, list 9 1

$title$

Výřez z přehledné mapy velkostatku Orlíka z r. 1913 s vyznačením pozemků Červený Újezdec, Oslov a Květov 1

1 : 25000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile