Maps of Pizen

Maps of Pizen

$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Situationsplan

Mapa obsahuje tři plány: 1. Situations plan des Stadt Pilsner Lazareths samt den umliegenden obrigkeitlichen und übrigen andern Gründen nebst den sich bey letztern befindlichen zuackerungen und sonstigen wiederrechtlichen Zueignungen des obrigkeitlichen Bodens. Vermessen de 23. ten 8ber 1821 von I. Recht Waldbereiter. Masstab 36°= 1 W. Zoll. Mapa je umístěna v levém horním rohu listu, je ohraničena čárkovanou a žlutou čárou. Zaznamenává okolí soutoku Mže a Úhlavy s kostelíkem sv. Jiří. 2. Situationsplan des herrschaft Pilsner Waldes Brzeczi samt den umliegenden Gründen und hierbey sich befindlichen Zuackerungen. Aufgenommen von F. Recht den 8. 9. 10. u. 11. 8ber 1821. 36°= 1 Mapa je nakreslena při dolním okraji listu a zasahuje téměř do poloviny plochy. Zaznamenává situaci městského lesa Březí na Borech při silnici do Klatov. 3. Situationsplan des Joh. Rziha und Pflanzerischen auf der Borry und unter dem rothen Berg bey Allerheiligen Kirche gelegenen Feld = und Wiessengründe. Vermessen den 12ten und 13ten 8 ber 1821 von E. F. Recht k. Stadt Pilsner Waldbereiter und Ingenieur. Der Masstab is 36°= 1 wien. Zoll. Mapa při pravém horním rohu zaznamenává situaci pozemků mezi kostelem Všech svatých a silnicí na Karlovy Vary.
$title$

Orientační plán města Plzně : List 16

Orientační plán města Plzně, list č. 16 - Měšťanský pivovar, nádraží, část Petrohradu, Letná, Doubravka. Celkem 8 jednotlivých listů.
$title$

Plzeň

Plán Plzně, pochází asi z nějakého Průvodce po městě cca 1900, bez okrajových částí. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou a označena arabskými čísly. Vysvětlivky po pravé straně.
$title$

Augezd - c8210-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Augezd - c8210-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Augezd - c8210-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Lobes - c4189-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Lobes - c4189-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzeň)

$title$

Město Plzeň

$title$

Město Plzeň

$title$

Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905

Plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, průmyslovými podniky - očíslováno, celkem 146 položek rozdělených do několika kategorií. Vysvětlivky kolem plánu, seznam ulic, rozdělení města. V levém rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Geologická mapa zastupitelského okresu Plzeňského

$title$

Orientační plán města Plzně

Orientační plán města Plzně, podle rozsahu města a názvů ulic byl zhotoven krátce po 2. světové válce. Půdorysy bloků, názvy ulic, barevně odlišené čtvrti, červeně vyznačeny veřejné budovy a některé podniky, zachycen tábor na Karlově, odlišeny jsou louky, lesy a parky. Nad horním okrajem mapového pole název, pod dolním okrajem vysvětlivky.
$title$

Plán král[ovské] Plzně a okolí

Plzeň (Česko : oblast) Jos. Novák a F. J. Šašek
$title$

Plán města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub československých turistů
$title$

Plán král[ovského] města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub českých turistů
$title$

Plan of the royal city of Pilsen

1 : 15000 Plzeň (Česko) Municipal Authority
$title$

Plán král. města Plzně

1 : 7230 Plzeň (Česko) Jiří Faustus
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem = Plan der Königl. S

Tištěný plán města Plzně, upravený městským stavebním úřadem. Nadpis, popisky a vysvětlivky česko-německy.
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem

Plán města Plzně, upravený stavebním úřadem, zachycující stav před r. 1900. Zaznamenám rozsáhlý projekt zástavby kolem dnešní Klatovské třídy a počátky zástavby čtvrti Petrohrad.
$title$

Plán král. města Plzně

1 : 10000 Plzeň (Česko) Unie
$title$

Plán královského města Plzně

Plzeň (Česko) Richter, Al. Hennig, C. knihkupectví Karla Maasche A.H. Bayer
$title$

Plán královského města Plzně

Plán Plzně zachycuje území od Bolevce po Borskou trestnici a od Karlova po Doubravku. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou, fialovou jsou označeny tovární objekty a veřejné stavby, železnice, vlečky a linky tramvají jsou označeny černě.
$title$

Plán královského města Plzně

$title$

Plán královského města Plzně a okolí

Plán Plzně se zvýrazněnými významnějšími veřejnými budovami z doby kolem 1903. Zachycuje území od Lochotína po věznici a od Skvrňan po Úslavu. Občanská výstavba je vyznačena černým šrafováním, tmavším jsou označeny podniky a vojenské budovy. Vyznačeny linky tramvají, platný regulační plán a chystaná regulace řek. Vlevo dole vysvětlivky, vlevo nahoře rámeček s názvem a městským znakem.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile