Maps of Overijssel

Maps of Overijssel

$title$

Transisalania provincia vulgo Over-Yssel

1 : 200000 Have, Nicolaas ten Wit, Frederick de F. de Wit
$title$

TRANSISALANIA PROVINCIA Vulgo Over-Yssel

1 : 200000 Have, Nicholas ten Visscher, Claes Jansz. C.I. Visscher excudit
$title$

Over-IJsel.

1 : 300000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Tran-siselana

1 : 200000 dedicata dal P. cosmografo e lettore Coronelli. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart der doorbraken en overstroming van Overysel en Gelderland op den 4 feb.y 1825.

1 : 550000 Te Amsterdam : bij E. Maaskamp
$title$

Kaart van de provincie Overijssel, tevens aanwijzende den onderlingen afstand der gemeenten, en derzelver indeeling in regterlijke arrondissementen en kantons

1 : 300000 D. van Schreven fecit. Zwolle : Boelens
$title$

Transisalania vulgo Over-Yssel / auct. N. ten Have

1 : 180000 Have, N. ten Amstelodami : emendata a R. & I. Ottens
$title$

Transisalania Provincia, vulgo Over-IJssel

1 : 190000 auct. N. ten Have emendata a R. & J. Ottens. Amstelodami, : [s.n.]
$title$

Transisalania Provincia ; vulgo Over-yssel

1 : 180000 auctor. N. ten-Have. Sch. Zwol. Conrect. [Amsterdam] : C.J. Visscher excudit
$title$

Transisalania Provinvia; Vulgo Over-yffel. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 3, S. 211.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Transisalania Provincia, vulgo Over-yssel

1 : 200000 auctor. N. ten-Have ... edita vero per Nicolaum Visscher. [Amsterdam] : nunc apud Pet: Schenk Junior
$title$

Transisalania Provincia, vulgo Over-Yssel / auctor N. ten Have

1 : 180000 Annotatie: Origineel is Blad 57 in atlas factice Have, N. ten [Amsterdam : C.J. Visscher excudit]
$title$

Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel

1 : 100000 auct. N. ten Have verm. en verb. door J. de Lat, 1743 ; Gerardus Coeck hasce literas sculpsit. Te Deventer : by Jan de Lat
$title$

Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel

1 : 200000 auctore N. ten Have emendata a F. de Wit. 't Amsterdam : by I. Covens et C. Mortier
$title$

Transisalania Vulgo Over-Yssel

1 : 190000 Mollova mapová sbírka Have, Nicholas ten Ottens, Josua
$title$

L'Over-Issel suivant les nouvelles observations de Mess.rs de l'Academie Royale des sciences etc., augmentées de nouveau.

1 : 400000 A Leide : chez Pierre vander Aa
$title$

$title$

[93][94] Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel, uit: Atlas sive Descriptio terrarum orbis

Annotatie: Gedigitaliseerde versie. Amsterdam. Heiloo : Picturae (vervaardiger), 2015. tiff-bestand. Gedigitaliseerd: 07-01-2015; Origineel: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XL.05127.-) ; Netherlands; Titelpagina ontbreekt Wit, Frederik de Amsterdam : Frederick de Wit
$title$

Overijssel, uit: Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874 / [uitgave van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst]

titelvariant: Sterfte-atlas van Nederland; Annotatie: Alleen kaartbijlage aanwezig Pieter Harmen Witkamp 1816-1892; Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Amsterdam : van Rossen
$title$

Transisalania Provincia Vulgo Over-Yssel

1 : 200000 Mollova mapová sbírka Have, Nicholas ten Covens, Johannes I
$title$

Carte von Over-Yssel und Drenthe

1 : 170000 Güssefeld, Franz L. von den Hommänischen Erben
$title$

$title$

Kaart der Provincie Overijssel, afgedeeld in III administratieve kwartieren

1 : 240000 gegraveerd door Hs. en Dl. Veelwaard Junior. Te Amsterdam : bij Mortier, Covens & Zoon
$title$

Nieuwe kaart van het Departement van den Ouden Yssel

1 : 435000 C. Covens del C. van Baarsel sculps. Te Amsterdam : bij Mortier Cóvens & Zoon
$title$

Carte von Over-Yssel und Drenthe

1 : 230000 entworfen durch F.L. Güssefeld und hrsg. von den Homännischen Erben. Zu Nürnberg : Homännische Erben
$title$

(No. VIII), uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen Staat, volgens het ontwerp, de geodesische en astronomische waarnemingen van Baron Kraijenhoff

1 : 115200 Annotatie: Gestempeld r.o. in rood: AVO (=Archief van Oorlog); Lit.: J.A. van der Linden, Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Bussum 1973. p. 9-16 & E. ten Brink, De grote kaart van Krayenhoff, speciaal p. 38-39; Op de bladwijzer staat de Hoofddriehoeksmeting aangegeven met de Alphabetische tafel der breedte en lengte van de standplaatsen; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 27,77 Mylen (Kilomètres) of 7380 Rh. Roeden of 5 Uren (=23,7 cm), op schaal: 800 Rl. Roeden op den Rh. Duim of van 1,152 Myl (Kilomètre) op den Duim (Centimètre); Legenda r.o. op blad VII Topographisch Bureau, Den Haag; Archief van Oorlog, Den Haag ['s-Gravenhage : Topographisch Bureau, Archief van Oorlog]
$title$

No. VIII, uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen staat ; volgens het ontwerp, de geodetische en astronomische waarnemingen van den Luitenant Generaal Baron Krayenhoff

1 : 115200 titelvariant: Generale kaart van het Koningrijk Holland; Chorographische kaart van Holland vereenigd met het Fransche Rijk; Carte chorographique des Departemens de la Hollande; Annotatie: Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Blad Noord-Brabant ontbreekt Krayenhoff, C. R. T.; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Archief van Oorlog]
$title$

[11], uit: Hydro-Oro und Chorographische General Karte des Koenigreichs der Niederlande und der angrenzenden Länder bis Paris : mit der Angabe der Kunst und Heer-Strassen und der Entfernung der Poststationen / ... zusammengetragen und reducirt von ... Wilhelm Müller

1 : 400000 titelvariant: Generalkarte des Koenigreichs Hannover; Annotatie: 1e supplement bij: Generalkarte des Koenigreichs Hannover (1818) Müller, Wilhelm (fl. 1818) [Hannover : Wilhelm Müller]
$title$

Novissima Comitatus Zutphaniae, Totiusque Fluminis Insulae Descriptio [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 3, S. 94.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Zwolle 56, uit: [W. Liebenow's Special-Karte von Mittel-Europa]

1 : 300000 titelvariant: W. Liebenow's Mittel-Europa; Annotatie: Titel boven de bladen: W. Liebenow's Mittel-Europa Johannes Wilhelm Liebenow 1822-1897 Hannover : Hermann Oppermann
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile