Maps of Goeree-Overflakkee

Maps of Goeree-Overflakkee

$title$

Pas-caert vande ghelege[e]theyt vande schans te Santvliet

1 : 160000 Antverpy (Belgie) Visscher, Claes Jansz. Claes Ianß Visscher
$title$

Niewe kaerte van t Landt van Waes ende Hulster Ambacht, vertoonende oock de stroomen van de Ooster ende Wester Schelde

1 : 100000 per Nicolaum Visscher C.J. Visscher excudebat. [Amsterdam] : nunc apud Pet. Schenk Junior
$title$

Niewe kaerte van t Landt van Waes ende Hulster Ambacht, vertoonende oock de stroomen van de Ooster ende Wester Schelde

1 : 100000 per Nicolaum Visscher C.J. Visscher excudebat [Amsterdam] : nunc apud Pet. Schenk Junior
$title$

$title$

TABVLA | Castelli ad Sandflitam, | qua simul inundati agri, | alluviones, fossæ, alvei, | quæ Bergas ad Zomam | et Antverpiam interjacent, | annotantur.

Excudit | Guiljelmus Blaeuw.
$title$

Tabvla Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur

1 : 130000 Mollova mapová sbírka Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes I
$title$

Tabvla casteli ad sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent annotantur

1 : 140000 Antverpy (Belgie) Blaeu, Willem Janszoon Guiljelmus Blaeuw
$title$

Niewe Kaerte van t Landt van Waes

1 : 93000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Nieuwe kaart van de eilanden Zuid en Noord Beveland, Wolfersdyk en de heerlykheden van Vosmaar, Tolen, Poortvliet, Martensdyk & met de nieuwe bedykinge als mede van 't marquisaat van Bergen.

1 : 40000 Te Amsterdam : bij de Wed. Ottens & Zoone
$title$

De Schelde van Antwerpen tot Bath

1 : 90000 steendr. v. C. Magnenat Amsterdam : Frans Buffa & Zonen [...]
$title$

$title$

Carte particuliere des environs d'Anvers

1 : 163000 Antverpy (Belgie) Covens & Mortier
$title$

Carte particuliere des environs de Willemstadt, Steenbergen, et Berg-op-zoom

1 : 163000 Steenbergen (Severní Brabantsko, Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Kaarte van 't eiland Overflacque en Goedereede

1 : 50000 met betrekking tot de legging der dorpen en plaatsen meetkundig opgenomen en voor het overige uit origineele kaarten en eige waarnemingen te zamen gesteld in de jaaren 1792 en 1793 door Anthony van Weel geadmitteerd landmeeter gegraveerd door C. van Baarsel. [Rotterdam] : J. Hendriksen, excudit
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Kaarte van het Zuyd en West quartier des Marquisaat van Bergen op Ten Zoom : getrokken uit de kaart van B. Adam t. Wouw, 1791.

1 : 24000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

t Meerder deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de rivier de Schelde met zyne forten en stercktens

1 : 40000 N.J. Visscher. te Amsterd. : by d'Wed. Ottens & Zoone
$title$

Nieuwe Kaart van het Eiland Overflakke :

1 : 50000 Mollova mapová sbírka Ottens, Aaltje Ottens, Aaltje
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterktens

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterkens

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Mogge, Jacob Ottens, Aaltje
$title$

Plan der Schelde van boven Antwerpen tot aan het dorp Doel: met de positie onzer scheepsmagt by de hervatting der vyandelykheden tegen de Belgen, op den 3den augustus 1831, enz.

1 : 29000 zamengesteld door M.F. Courier dit Dubekart gegraveerd door W.C. van Baarsel
$title$

Kaerte van Zuijtbevelandt beoosten de Yersek-Ee : vóór den jare 1530 (Thans grootendeels vormende de zoogenaamde Yerseksche Mossel- en Oesterbanken in de Ooster-Schelde)

1 : 50000 ontworpen en geteekend door C. Hollestelle. Tholen : J. M. C. Pot
$title$

Polder de Hitsert (bestaande uit de Eendragtspolder en Klein en Groot Zuid-Beijerland), gemeente Zuid-Beijerland, Goudswaard en Piershil.

$title$

Nieuwe en oprechte kaart of plan der stad Bergen-op-ten-Zoom, met derzelver accuraate fortificatien, en de naast aangelegen steeden, dorpen en forten, etc., nader aangeweesen door d'onderstaande letters : Carte ou plan nouvelle et véritable de la ville de Bergen-op-ten-Zoom avec ses fortifications exactes, les plus proches villes, villages, & fortresses, le tout, démontré, par ordre alphabetique.

1 : 15000 In 's Hage : by Gerard du Mee, in de korte Bagyne-straat
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

1 : 23000 D. K[linkenberg] del. L. Schenk, Jansz., sculps. 1781. ['s-Gravenhage] : [s.n.]
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [=Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland

1 : 50000 opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor in den jare 1744 ter opheldering van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden uitg. te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Generale caarte vande gansche heerlykheyt ende jurisdictie van Grys Oort

1 : 18000 I. Luiken fecit cum aqua forti A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile