Maps of Úsilné

Maps of Úsilné

$title$

Kněžské Dvory, berní okres České Budějovice, země Česká

1 : 2880 Kněžské Dvory (České Budějovice, Česko) Reprodukční ústav Ministerstva financí
$title$

Project für den Bau einer Stützmauer und der Park : Anlage an der Budweisser Strasse Par

Projekt stavby opěrné zdi a parčíku pod skupinou budov, zvaných Hamburk, podél silnice do Českých Budějovic. U podpisů autorů datace s určením místa vzniku 'Karlsbad den 23. September 872'.
$title$

Pfaffenhöf - c3207-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pfaffenhöf - c3207-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartowitz - c2344-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Nejnovější plán župního města Č. Budějovic

1 : 10000 České Budějovice (Česko) Lenc, F. Schinko, B. J. Svátek
$title$

[Gradkartenblatt]

1 : 25000 Hluboká nad Vltavou-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

$title$

Vltava jižně od Prahy

$title$

Umgebung von Budweis

1 : 37000 České Budějovice-oblast (Česko) Popper, Filipp L.E. Hansen
$title$

Topographische Karte ... Herrschaft Krummau ...

$title$

Topographische Karte der in Böhmen budweiser Kreises liegenden

$title$

Uibersichts-Karte der hochfürstlich zu Schwarzenbergschen Domaine Frauenberg nach dem Stande im Jahre 1876

1 : 58000 Hluboká nad Vltavou-oblast (Česko) Danesch, Jos. Kreibich, František Jakub Jindřich
$title$

České Budějovice a okolí

1 : 75000 České Budějovice (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Administrativ Karte der Hochfürstlich Schwarzenberg ́schen Herrschaft Frauenberg...

$title$

Plan der k.k. Chaussée und der im Bau bergriffenen Eisenbahn von Budweis bis zum Scheidungspunkte bei Leopoldschlag

1 : 73500 České Budějovice-Linec (železniční trať) Pilarski, V. Casimir Frühwirt, E. K. in der Kunsthandlung des H.F. Müller
$title$

Vltava

$title$

Podrobná mapa Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského

1 : 100000 Kaplice (Český Krumlov, Česko : oblast) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Kaplice (Český Krumlov, Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Administrativ Karte der Hochfürstlich Schwarzenberg'schen Herrschaften Wittingau

1 : 57600 Třeboň-oblast (Česko) Stifter, Johann Falta, Josef Bzy und Forbes
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany s vyznačením vodních toků 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile