Maps of Litomyšl

Maps of Litomyšl

$title$

Podrobná mapa Markrabství moravského a Vévodství slezkého

1 : 100000 Litomyšl (Česko : oblast) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Litomyšl (Česko : oblast) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

[Vilímkovy místopisné mapy zemí Koruny české]

1 : 100000 Litomyšl (Česko : oblast) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

Polička a okolí

1 : 75000 Polička (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Silniční mapa zámeckého panství Litomyšl

1 : 100300
$title$

III. vojenské mapování 4056/4

1 : 25000
$title$

Vys[oké] Mýto a Litomyšl

1 : 75000 Litomyšl (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

$title$

Hejtmanství Lytomyšlské

$title$

Hohenmauth und Leitomischl

1 : 75000 Litomyšl (Česko : oblast) Storch K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Vys. Mýto

1 : 75000 Vysoké Mýto (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4056

1 : 75000
$title$

Mapa silniční sítě knížecích polesí Čachnov, Bukovina a Milovy

1 : 20000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Litomyšl-oblast (Česko) Hallada, Alois
$title$

III. vojenské mapování 4056/4

1 : 25000
$title$

Mapa velkostatku Litomyšl

1 : 14500
$title$

$title$

Přehledová mapa karlštejnských revírů

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4156/2

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4156/2

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4156/2

1 : 25000
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Jimramov (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Mapa politického okresu Litomyšlského

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Morava (Česko) Gravisi, Karl von
$title$

$title$

$title$

$title$

Mapa politického okresu Litomyšlského

$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Litomyšl (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

III. vojenské mapování 4057/3

1 : 25000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile