Maps of okres Plzeň-jih

Maps of okres Plzeň-jih

$title$

Generální mapa okresního hejtmanství Plzeňského

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Generální mapa okresních hejtmanství

$title$

Generální mapa okresních hejtmanství

$title$

Školní mapa politického okresu Plzeňského

$title$

Školní mapa politického okresu Plzeňského

$title$

Podrobná místopisná mapa Království Českého

$title$

Umgebungen von Pilsen

1 : 750000 Plzeň (Česko : oblast) Kiss, Josef K. k. militär-geographisches Institut
$title$

Pilsen und Blowitz.

from Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie.
$title$

Specialkarte zu den Manövern des 8. und 9. Corps 1885

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Okolí města Plzně

Mapa okolí města Plzně, vydaná na podkladu vojenských speciálek. Zachycena oblast od Nýřan po Padrťské rybníky a od Krašovic po Snapoušovy.
$title$

Okolí města Plzně

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) nákladem okresního výboru
$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Rokycany a okolí

1 : 75000 Rokycany (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Plzeň

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Kralowitz und Bras.

from Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie.
$title$

III. vojenské mapování 4151

1 : 75000
$title$

Umgebungskarte von Pilsen

$title$

Special - Karte des Koenigreiches Boehmen

$title$

II. vojenské mapování 18

1 : 144000
$title$

Spezial Karte von Böhmen

$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Plzeň (Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Pilsner Vicariat

Plzeň-oblast (Česko)
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Suchánek, F. K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Suchánek, F. K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

[Umgebung von Pilsen]

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
$title$

Zastupitelský okres Plzeňský

Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko.
$title$

Pilsen und dessen Umgebung přehledka

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile