Maps of Groningen

Maps of Groningen

$title$

Tabula comitatus Frisiae

1 : 300000 Frísko Schotanus, Bernhard Wit, Frederick de a Frederico de Witt
$title$

Frisia occidentalis

1 : 250000 Frísko Sibrandus, Leo
$title$

Frisia Occidentalis. [Karte] Antiquae Frisiae situs sub Augusto Imperatore, ut fertur. [Nebenkarten], in: Theatrum orbis terrarum, S. 198.

1 Karte aus Atlas Ortelius, Abraham Vrients, Jan Baptista
$title$

Frisia Occidentalis

1 : 300000 Sibrandus Leonis Leovardiensis describ. [Antwerpen] : [Abraham Ortelius]
$title$

Nieuwe kaart van het departement van de Eems, verdeeld in VII ringen

1 : 480000 C. Covens del. C. van Baarsel sculp. Te Amsterdam : bij Mortier Covens en Zoon
$title$

Frisiae occidentalis typus.

1 : 400000 [Cornelis Claesz.] [Amsterdam] : [Johannes Janssonius]
$title$

$title$

Pars II. et III. Frisiae Libera à Flevo in Lavicam quae Osteresia, atque hinc in Amisiam, quae Groningana cum Transvechtana Dicione Episcopatus Trajectini. Post eluviones seculi XIII

1 : 550000 Mollova mapová sbírka Alting, Menso
$title$

Frisia occidentalis. [Karte], in: Gerardi Mercatoris Atlas, sive, Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, S. 334.

1 Karte aus Atlas Mercator, Gerhard Montanus, Petrus
$title$

DOMINII FRISIAE tabula, inter FLEVUM et LAVICAM

1 : 150000 Frísko Schotanus, Bernhard Visscher, Nicolaes Jansz. ex officina Nicolai Visscher
$title$

[Kaart], uit: N.O. Nederland

1 : 300000 titelvariant: Groningen, Friesland en Drente; Ten Brink's reiskaart van Groningen, Friesland en Drente; Annotatie: Titel linksonder: Groningen, Friesland en Drente; Omslagtitel: Ten Brink's reiskaart van Groningen, Friesland en Drente : voornamelijk ten dienste van motor-, auto- en wielrijders en voor kantoor en op reis Arnhem : Ten Brink
$title$

[Kaart], uit: [Noord-Nederland] / Topografische Dienst

1 : 200000 Topografische Dienst ['s-Gravenhage : Topografische Dienst]
$title$

DOMINII GRONINGEN nec non maximae partis DRENTIAE

1 : 180000 Gröningen (Německo) Visscher, Nicolaus Hooghe, Romeyn de Nicolaus Visscher excud.
$title$

La Seigneurie Groningue

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Sanson, Guillaume Jaillot, Alexis Hubert
$title$

Domini Frisiae

1 : 150000 Mollova mapová sbírka Schenk, Peter II
$title$

Illustribus et Potentibus Frisiae

Mollova mapová sbírka Geelkerken, Nicolaas van Wit, Frederick
$title$

Frisia Occidentalis

1 : 240000 Mollova mapová sbírka Merian, Caspar Merian, Caspar
$title$

Groningen en Ommelanden.

1 : 230000 [François Halma] [Leeuwarden] : [Halma]
$title$

Kaart der doorbraken en overstrooming van Groningen op den 4 February 1825.

1 : 480000 E. Maaskamp. Te Amsterdam : bij E. Maaskamp
$title$

La Seigneurie D'Ouest-Frise ou Frise Occidentale, divisée en ses Trois Parties, subdiviseés en leurs Iuridictions. [Karte], in: Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde [...], Bd. 2, S. 89.

1 Karte aus Atlas Sanson, Nicolas Jaillot, Alexis Hubert und Mortier, Pieter
$title$

Groningen, uit: Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874 / [uitgave van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst]

titelvariant: Sterfte-atlas van Nederland; Annotatie: Alleen kaartbijlage aanwezig Pieter Harmen Witkamp 1816-1892; Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Amsterdam : van Rossen
$title$

No. VII, uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen staat ; volgens het ontwerp, de geodetische en astronomische waarnemingen van den Luitenant Generaal Baron Krayenhoff

1 : 115200 titelvariant: Generale kaart van het Koningrijk Holland; Chorographische kaart van Holland vereenigd met het Fransche Rijk; Carte chorographique des Departemens de la Hollande; Annotatie: Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Blad Noord-Brabant ontbreekt Krayenhoff, C. R. T.; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Archief van Oorlog]
$title$

(No. IX), uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen Staat, volgens het ontwerp, de geodesische en astronomische waarnemingen van Baron Kraijenhoff

1 : 115200 Annotatie: Gestempeld r.o. in rood: AVO (=Archief van Oorlog); Lit.: J.A. van der Linden, Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Bussum 1973. p. 9-16 & E. ten Brink, De grote kaart van Krayenhoff, speciaal p. 38-39; Op de bladwijzer staat de Hoofddriehoeksmeting aangegeven met de Alphabetische tafel der breedte en lengte van de standplaatsen; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 27,77 Mylen (Kilomètres) of 7380 Rh. Roeden of 5 Uren (=23,7 cm), op schaal: 800 Rl. Roeden op den Rh. Duim of van 1,152 Myl (Kilomètre) op den Duim (Centimètre); Legenda r.o. op blad VII Topographisch Bureau, Den Haag; Archief van Oorlog, Den Haag ['s-Gravenhage : Topographisch Bureau, Archief van Oorlog]
$title$

Kaart van Groningen en Drenthe

1 : 500000 volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken zamengesteld en in het koper gebragt door Dl. Veelwaard, Junior. Te Haarlem : bij de Erven F. Bohn
$title$

Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio tabula

1 : 200000 Groningen (Nizozemsko) edentibus Homannianis Heredibus
$title$

Frisia Occidentalis [Karte], in: Novus Atlas, das ist, Weltbeschreibung, Bd. 1, S. 411.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

$title$

Frisia Occidentalis [Karte], in: Le théâtre du monde, ou, Nouvel atlas contenant les chartes et descriptions de tous les païs de la terre, Bd. 1, S. 444.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Willem Janszoon und Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

La Seignevrie d'Ovest-Frise ou Frise Occidentale

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Sanson, Guillaume Jaillot, Alexis Hubert
$title$

Frisia Occidentalis [Karte], in: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus, Bd. 1, S. 442.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile