Maps of Klatovy

Maps of Klatovy

$title$

Okresní hejtmanství Klatovské

1 : 100000 Klatovy-oblast (Česko) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

Generální mapa okresního hejtmanství Klatovského

1 : 220000 Klatovy-oblast (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Sušice (Klatovy, Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Klatovy a okolí

1 : 75000 Klatovy (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Klatovy a okolí

1 : 75000 Klatovy (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Podrobná místopisná mapa Království Českého

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících

1 : 75000 Klatovy (Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Klatovy - Nýrsko - Sušice. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 32. List 23,

1 : 75000
$title$

Mapa Šumavy

1 : 50000 Královský Hvozd (Česko) KČST
$title$

$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Klatovy (Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Taus und Klattau

1 : 75000 Domažlice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Hospodářská mapa revíru Podzámčí

1 : 5835
$title$

III. vojenské mapování 4251

1 : 75000
$title$

Horažďovice

1 : 75000 Horažďovice-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Horažďovice

1 : 75000 Horažďovice (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Horažďovice

1 : 75000 Horažďovice (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4250

1 : 75000
$title$

Klatovy

1 : 75000 Klatovy-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Klatovy

1 : 75000 Klatovy (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Nepomuk und Horaždiowitz

1 : 75000 Horažďovice (Česko : oblast) Schill K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Nepomuk und Horaždiowitz

1 : 75000 Horažďovice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Böhmerwald

$title$

Karte von den Fürstlich Hohenzollen'schen [sic] Waldungen der Forstverwaltungsbezirke Glosau und Bistritz

1 : 66700 Bavorská Ruda (Německo) Stehlik, Josef
$title$

III. vojenské mapování 4250/2

1 : 25000
$title$

Mapa Železnorudska

$title$

$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Klatovy-oblast (Česko) Bulla, Eduard
$title$

Porostní mapa revíru Týnec

1 : 25000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile