Maps of Czech Republic

Maps of Czech Republic

$title$

Karte vom Königreiche Böhmen in Cameralämtlicher Hinsicht

Praha (Česko) Seidler, Karl Friedrich
$title$

Čechy

Česko Gräf, C. Langhans, J.
$title$

Königreich Böhmen

Česko Tachauer, Ludwig Langhans, J.
$title$

Höhen-Karte, oder, Vergleichende Tafel der barometrischgemessenen Berg- und Städte-Höhen Boehmens

Česko Dlask, Vavřinec Vojtěch Langweil, Antonín Schönfeldische Steindruckerey
$title$

Karte des Koenigreichs Boehmen

1 : 400000 Čechy (Česko) Loth, Johann Anděl, Bedřich Verlag von Friedrich Kretzschmar
$title$

General-Karte des Königreiches Böhmen

1 : 378000 Čechy (Česko) Kořistka, Karel František Edvard Sommer, Adolf Eduard Hölzel's Verlag
$title$

Národnostní mapa Království Českého na základě sčítání lidu z roku 1880

$title$

Mapa rozšíření rašelin v Čechách

1 : 2660000 Čechy (Česko) Sitenský, František Ladislav Kořistka, Karel František Edvard A. Haase
$title$

Orientirungs-Karte in der neuen gerichtlichen und politischen Eintheilung des Königreich Böhmen

Česko Schmidt, Eduard Hennig, C. C. Hennig und F. Tempsky
$title$

Orientirungs-Karte in der neuen gerichtlichen und politischen Eintheilung des Königreich Böhmen

Česko Schmidt, Eduard Hennig, C. C. Hennig und F. Tempsky
$title$

Orientirungs-Karte in der neuen gerichtlichen und politischen Eintheilung des Königreich Böhmen

Česko Schmidt, Eduard Hennig, C. C. Hennig und F. Tempsky
$title$

Orientirungs-Karte in der neuen gerichtlichen und politischen Eintheilung des Königreich Böhmen

1 : 1000000 Čechy (Česko) Schmidt, Eduard Hennig, C. J. G. Calvesche Buchhandlung
$title$

Das Königreich Böhmen

Čechy (Česko) Benecke Bormann, E. Ignaz Fuchs
$title$

Cesty ptáků zemních v Čechách

Čechy (Česko) Šír, Vladislav
$title$

Cesty ptáků bahních a vodních v Čechách

Čechy (Česko) Schier, Vladislav
$title$

Království české podle nejnovějšího rozdělení na 7 krajů a s poznamenáním sídel okresních hejtmanství a soudů

1 : 800000 Čechy (Česko) Krečmar, Bedřich
$title$

Karte des Koenigreichs Boehmen

$title$

Karte des landtäflichen Grossgrund - Besitzes im Königreiche... Böhmen

$title$

[Čechy]

Česko
$title$

[Čechy]

Česko
$title$

G. Freytag's Landtags-Wahlkarte von Böhmen 1901

1 : 1000000 Česko Freytag, Gustav G. Freytag & Berndt
$title$

Volební mapa do říšského sněmu

1 : 1000000 Česko G. Freytag & Berndt
$title$

Rozdělení Království českého

Česko Ludvík Bratršovský
$title$

Sněhová pokrývka v Čechách v zimě 1906-1907

Čechy (Česko) Augustin, František Lhota, J. nákladem České společnosti zeměvědné
$title$

Hydrographische Übersichtskarte des Elbe-Gebietes und des in Böhmen gelegenen Oder-Gebietes

1 : 750000 Labe (Česko a Německo : řeka : povodí) k.k. hydrographisches Central-Bureau
$title$

Hydrographische Übersichtskarte des Elbe-Gebietes und des in Böhmen gelegenen Oder-Gebietes

1 : 750000 Labe-povodí (Česko a Německo) k.k. hydrographisches Central-Bureau
$title$

Přehledná geologická mapa Království českého

Čechy (Česko) Počta, Filip Lhota, J. nákladem J. Otty
$title$

Sanitäts-Carte des Königreiches Böhmen

1 : 606000 Čechy (Česko) Antony, Karl Karl Antony
$title$

Entwurf einer statistischen Karte der Maulbeerbaumpflanzungen in Böhmen nach Daten der Bezirksvertrettungen

Čechy (Česko) Patzak, Julius Čeněk
$title$

Karte der Wahlkreiseinteilung in Böhmen.

Čechy (Česko) Urban, Karl Lhota, J.
$title$

Böhmen

Čechy (Česko)
$title$

Böhmen

Čechy (Česko)
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile