Old maps of Sulawesi Selatan

Discover the past of Sulawesi Selatan on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Sulawesi Selatan


Parent places:

Related places:

Places

Maps of Sulawesi Selatan

Maps of Sulawesi Selatan

$title$

Schetskaart van de autowegen in de Zelfbesturende Landschappen van Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Gouvernement Celebes en Onderh[origheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Bladwijzer van Zuid-West Celebes : 1:50.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid Celebes : bevattende de Gouvernemts- en een gedeelte der leenroerige- en bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / [Topographische Inrichting]

Topographische Inrichting Batavia [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Afstandstabel van autowegen in Zuid-Selebes in km / Th. Paltrusch, directeur L. Werken

L. Werken [Batavia] : L. Werken
$title$

Boetoeng / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Gouvernement Celebes en Onderh[origheden] (Zuidwest) / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuid Celebes

$title$

Overzichtskaart der bevloeïngsgebieden in de Zelfbesturende Landschappen van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden]

J.Smulders & Co. Den Haag Den Haag : Smulders & Co
$title$

Kaart van Zuid-Celebes

DeLocomotief : nieuws-, handels- en advertentieblad Semarang [Semarang : De Locomotief]
$title$

Kaart van Celebes en Onderhoorigheden / samengesteld door den Kapitein F.G. Steck ; voor copie conform op last van den Majoor Onderdirecteur der Genie in 2e Militaire Afdeeling op Java de 2e Luitenant-Adjudant der Genie A.W. Nolthenius

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het gebied der christelijke Toradjakerk op West Midden-Celebes : zendingsgebied van de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned[erlands] Herv[ormde] Kerk en de Chr[istelijk] Geref[ormeerde] Kerken in Nederland

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Pitoempanoewaë, uit: Kaart van Zuid Celebes met uitzondering van het Rijk Gowa

1 : 200000 Annotatie: Met administratieve indeling 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het zuidelijk deel van Zuid-West-Celebes / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

Kolaka / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schets van den tocht van Pare-Pare naar Palima, Zuid-Celebes door A. Wichmann, 1889

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Kaart van het Rijk Gowa / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boeloekoemba / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Pangkadjene / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Djeneponto / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Benteng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Siwa / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Songka / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Rapang / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Makale / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Marek / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile