Old maps of Maastricht

Discover the past of Maastricht on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Maastricht


Parent places:

Maps of Maastricht

Maps of Maastricht

$title$

Obsidio et expugnatio Traiecti ad Mosam, facta auspiciiss ... Frederici Henrici... M DC XXXII

1 : 27500
$title$

St. Pierre Plateau.

1 : 28000 Vincent
$title$

Plan de la ville de Maestricht avec les attaques des François = Plan van de stad Maestricht met de attaques der Franschen

1 : 10000 gravé d'après un dessein original, approuvé par son Excellence Monsieur le General d'Infanterie, Baron d'Aylua, Gouverneur de la Ville Creite fc. La Haye : chez Pierre de Hondt
$title$

Verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen in de gemeente Meerssen noodig voor de verbetering van den rijksweg van Maastricht naar Nijmegen in die gemeente

1 : 10000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1917-1918, nr. 318; Annotatie geografische gegevens: Noordwest boven [S.l. : s.n.] / (Den Haag : Van Langenhuysen)
$title$

Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het station Maastricht

1 : 10000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1911-1912, nr. 313 [S.l. : s.n.] / (Den Haag : Van Langenhuysen)
$title$

Traiectvm

Maastricht (Nizozemsko) Braun, Georg Hogenberg, Franz
$title$

Nauwkeurig plan van de stad Maastricht en Wyk : ter opheldering van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden.

1 : 18500 Te Amsterdam : by Is. Tirion
$title$

Traiectvm ad Mosam

Maastricht (Nizozemsko) Müller, J. Bouttats, Gaspar
$title$

Maestricht met hare sterckten, en bolwercken, soo sij nu belegherdt, ende verscheyden reysen bestormt is

$title$

Traiectum ad Mosam vulgo Maestricht.

1 : 7000 [Amsterdam] : ex Officina I. Cóvens & C. Mortier
$title$

MAESTRICHT | TRAIECTVM AD MOSAM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan van het laage front der buitenwerken van Maastricht, begreepen tussen de St. Pieters poort en de rivier de Maas, soo als hetselve sigh tegenwoordig bevind

1 : 1050
$title$

Plan project tot de onderaardsche versterking van het hooge front van Maastricht, begreepen tusschen de bastions Holsteyn en Waldeck door den Directeur Generaal C: D: Du Moulin 1774

1 : 1075
$title$

Plan van eenige geprojecteerde werken dienende ter verbeeteringe en versterckinge van het laage front der buitenwercken van Maastricht, begreepen tussen de St. Pieters poort en de rivier de Maas

1 : 1050
$title$

Project-Plan over het Hooge Front voor de Brusselse Poort te Maastricht vertoonende teffens de generale dispositie der verscheide soorten van gallerijen en andere sous-terrains, die tot de onder-aerdse defentie van t’selve vereijst worden, geformeert door den Colonel C: Du Moulin in t jaar 1772

1 : 1425
$title$

Plan van een gedeelte der buijten werken van Maastricht begreepen tusschen de Tongerse poort en bastion Holsteijn dienende tot aanwysinge der onder aardsche versterking, en wanneer en door wien deselve gemaakt zijn, zeederd den jaare 1771 tot en met den jaare 1774

1 : 1975
$title$

Plan van de gallerijen en caponierens, onder den bedekte weg van t’ hoge front voor de Brusselse Prt van bastion D’Estrades, tot bastion Holstein te Maastricht, volgens het Project van den Colonel C: Du Moulin

1 : 1425
$title$

Plan van het front tussen bastion D’Estrades en het uitgaan der Tongerse Poort te Maastricht, waar op aangetoond word, de nieuwe te maken redan a, met onderleggende caponieren en poterne ... volgens Project van den Colonel du Moulin ...

1 : 1075
$title$

[Plan voor aanpassing van de vesting Maastricht aan de noordzijde van de Maas volgens het Project van Colonel C. Du Moulin]

$title$

Plan van eenige geprojecteerde gallerijen onder de bedeckte weegen en glacijen voor het bastion d'Estrades en voor de nieuwe lunet ter linker zijde van het voorgemelde bastion leggende [in Maastricht] ... 1770

1 : 650
$title$

OBSIDIO ET EXPVGNATIO TRAIECTI AD MOSAM. | Facta auspiciis Potentissimorum DD. Ordinum Belgicæ Foederatæ, Virtute Ill.mi | FREDERICI HENRICI, Arausionensium Principis, etc. M DC XXXII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan De La Bataillie de Lafelt

Mollova mapová sbírka
$title$

83 Maastricht - 84 Margraten, uit: De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn : Nederlands gedeelte

Annotatie: Omslagtitel; Facs. van het Nederlandse deel van de manuscriptkaart van het Rijnland vervaardigd o.l.v. Jean Joseph Tranchot, 1803-1820. - Gereduceerd van 1:20.000 tot 1:25.000 Jean Joseph Tranchot 1752-1815 [Maastricht : Stichting Maaslandse Monografieën]
$title$

73 Rekem - 74 West Valkenburg, uit: De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn : Nederlands gedeelte

Annotatie: Omslagtitel; Facs. van het Nederlandse deel van de manuscriptkaart van het Rijnland vervaardigd o.l.v. Jean Joseph Tranchot, 1803-1820. - Gereduceerd van 1:20.000 tot 1:25.000 Jean Joseph Tranchot 1752-1815 [Maastricht : Stichting Maaslandse Monografieën]
$title$

Toekenning van een renteloos voorschot uit 's rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Sittard over Heerlen naar de Pruisische grens bij Bovenste Locht

1 : 100000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1913-1914, nr. 324 [S.l. : s.n.]
$title$

$title$

Bijlage 23, uit: Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland, 1903-1916

Annotatie: Met lit. opg Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen ['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Bijlage 34, uit: Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland, 1903-1916

Annotatie: Met lit. opg Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen ['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Carte particuliere des environs de Hasselt Maestricht et Tongres

1 : 163000 Hasselt (Belgie) Covens & Mortier
$title$

61 Maastricht, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile