Old maps of Jawa Timur

Discover the past of Jawa Timur on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Jawa Timur


Parent places:

Related places:

Places

Maps of Jawa Timur

Maps of Jawa Timur

$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Kuyper, J. Hugo Suringar
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Pasoeroean / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Kaart van het eiland Madura en de oosthoek van het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Overzichtskaart der spoor- en tramwegen in Midden-Java / Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij [Semarang] : Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij
$title$

Schetskaart der expeditie van Anthonio Hurdt in Java's binnenland

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Sitoebondo / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Java

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Oost Java = East Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

t Vorstendom of Landschap Balamboang

[te Dordrecht : by Joannes van Braam]
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Pasoeroean / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Kediri / Topographisch Bureau te Batavia, 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart der Residentiën Pasoeroean en Probolinggo / Topographisch Bureau te Batavia, November 1885

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart der Residentie Besoeki / Topographisch Bureau te Batavia, april 1887

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de residentie Madioen / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Kediri : opgenomen ingevolge Gouvernements besluit d.d. 6 juli nr.8 in de jaren 1869 t/m 1875 / Topographisch Bureau, Batavia

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topogr[aphisch] Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Rembang / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Madoera Stoomtram Maatschappij

Madoera Stoomtram Maatschappij Amsterdam [S.l. : Madoera Stoomtram Maatschappij]
$title$

Kaart van de Residentie Pasoeroean : opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1874 t/m 1879 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

Sitoebondo / prepared under thee direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Rembang / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Besoeki / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de djatibosschen in de Residentie Rembang (Eil. Java) : volgens opname gedaan in de jaren 1861-1863

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : C.F. Stemler]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile