Old maps of Flevoland

Discover the past of Flevoland on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Flevoland


Parent places:

Related places:

City

Maps of Flevoland

Maps of Flevoland

$title$

$title$

Carte du la Hollande où se trouve une partie de la Veluwe, et de l'Over-Yssel

1 : 300000 gravé par Guill. Delahaye. [Paris] : par le Robert géog. ord. du roi
$title$

Bl. 13 Zwolle, 1904, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

20 Enkhuizen, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

26 Harderwijk, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

2de blad, uit: Topographische kaart van de provincie Gelderland / vervaardigd door W. Kuyk Jzn. ; op steen gegrav. door A. Bayly en J.M. Huart ; gelithogr. door J.M. Huart

1 : 50000 titelvariant: Kaart der provincie Gelderland; Annotatie: Omslagtitel: Kaart der provincie Gelderland; Vervaardigd in opdracht van de Staten van Gelderland; Met register van trigonometrische punten (bl. 4) en bladwijzer (bl. 5) W. Kuyk Jzn fl. 1843; Bayly, A.; Huart, J. M. [S.l. : s.n.]
$title$

3de blad, uit: Topographische kaart van de provincie Gelderland / vervaardigd door W. Kuyk Jzn. ; op steen gegrav. door A. Bayly en J.M. Huart ; gelithogr. door J.M. Huart

1 : 50000 titelvariant: Kaart der provincie Gelderland; Annotatie: Omslagtitel: Kaart der provincie Gelderland; Vervaardigd in opdracht van de Staten van Gelderland; Met register van trigonometrische punten (bl. 4) en bladwijzer (bl. 5) W. Kuyk Jzn fl. 1843; Bayly, A.; Huart, J. M. [S.l. : s.n.]
$title$

15 Stavoren, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee, waar in aangeweesen word, hoedanig men, uyt de stad nae de vuur toren door het voorland gevoeglyk kan maken een nieuwe zeehaven

1 : 10000 getekent door Jan Belkmeer. Amsterdam : Gerard van Keulen
$title$

Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van verruiming van de spoorweghaven te Enkhuizen

1 : 5000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1912-1913, nr. 310; Annotatie geografische gegevens: Noordwest boven [S.l. : s.n.] / (Den Haag : Van Langenhuysen)
$title$

Grondtekening der stad Enkhuisen.

1 : 10000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

CAMPI | Vulgo | CAMPEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Kaart van het eiland Urk : gelegen in de Zuider Zee ...

1 : 2800 welk eiland bij meeting op order van de ... Burgemeesteren der stad Amsteldam, als ambachts heeren van het zelve, gedaan in den jaare 1789 door den stads landmeeter J. Schilling, groot bevonden is ... geteekend door J. Schilling ; gegraveerd door Cs. van Baarsel, 1791. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Campi vulgo Campen

1 : 3000 [J. Blaeu] Amstelodami : apud Ioannem Cóvens et Cornelium Mortier
$title$

TOPOGRAPHIA | ENCHVSÆ

Delineata à Cornelio Biens | Senatore Enchusano. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Recto], uit: Die stadt Enchuijsen = La ville d'Enchuse situeé en la Comté d'Hollande comme elle se comporte a present / [Luytgen Jans Waeghenaer inventor ; Harman Muller fecit]

1 : 4000 titelvariant: La ville d'Enchuse situeé en la Comté d'Hollande comme elle se comporte a present; Annotatie: Uit: Civitates orbis terrarum, Liber 3 / Georg Braun, Franz Hogenberg. - Colonia Agrippina : s.n., 1581 of latere editie; Oorspr. uitg. 1577; Lit.: Enkhuizen in kaart (catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Waagmuseum te Enkhuizen, 1 juni - 1 oktober 1984), p. 7; Tijdschrift van het KNAG, dl. 35 (1918), p. 699; Annotatie geografische gegevens: Rechts: lijst van gebouwen en straten (1-45); lijst van poorten, fortificaties en waterwerken (1-41); West boven Waghenaer, Lucas Jansz.; Muller, Harman [S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het eiland Urk / getekend door J. Schilling ; gegraveerd door C. van Baarsel

1 : 2600 Annotatie: Lit.: Veranderd land / door Klaas de Vries & Tromp de Vries, p. 34-35 Schilling, J.; Baarsel, C. van [S.l. : s.n.]
$title$

Enchuysen

1 : 12500 Annotatie: Uit: Beschryvingh der Neder-landen; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers ... - Amsterdam : Jacob van Meurs, 1660; Annotatie geografische gegevens: Met legenda, 1-8 [Amsterdam : Jacob van Meurs]
$title$

La ville d'Enchvse située en la comté d'Hollande comme elle se comporte a present

Waeghenaer, Lucas Janszoon Muller, Harman
$title$

[Vestingwerken aan de noordzijde van Naarden]

$title$

[Top] ELBVRG : [view]; [bottom] [Fortification plan of Elburg].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

NAERDEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

HARDERWIICK.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

BLOCK-ZYL.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

VOLLENHOVE.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Enkhuizen]

1 : 2300 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Onteigening voor en ten behoeve van het aanleggen van een plein vóór het stationsgebouw te Bussum

1 : 500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1914-1915, nr. 232 [S.l. : s.n.]
$title$

KUYNDER-SCHANS : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Projekt, van de werken met de nodige materialen en arbeids-loonen, welken na ruwe calculatie zouden worden vereist tot herstelling der Fluit-Hoek en de daar by geruineerde 70 roeden wier-dyk aan den Dregterlandschen zee-dyk

L. Schenk, Jansz. sculps. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Onteigening voor uitbreiding van de Algemeene Begraafplaats van de Gem[een]t[e] Bussem

1 : 500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1912-1913, nr. 218 [S.l. : s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile