Old maps of Czech Republic

Discover the past of Czech Republic on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Czech Republic


Parent places:

Related places:

Capital City

Maps of Czech Republic

Maps of Czech Republic

$title$

Dr. A. Oberschall's Sprachenkarte der Tschechoslowakischen Republik.

Česko Oberschall, Albin Hocke, Jan Deutschpolitischen Arbeitsstelle
$title$

Kulturní mapa země České a Moravskoslezské

1 : 530000 Brno (Česko) Lauda, Ladislav Šolc a Šimáček
$title$

Waldkarte der Sudetenländer

1 : 750000 Sudety (Česko) Heller, Johann Geographisches Institut der Deutschen Universität
$title$

[Waldkarte der Sudetenländer]

1 : 750000 Sudety (Česko) Heller, Johann Geographisches Institut der Deutschen Universität
$title$

Soubor němých map pro střední školy

$title$

Mapa doktorů a absolv. techniků s 2. stát. zkouškou od r. 1882-83 do 1892-93

Česko Horák, František Doležal, Bohumil
$title$

Specielle Telegrafen- und Eisenbahnkarte von Böhmen

1 : 421000 Čechy (Česko) Hollmann, Jos. Jos. Hollmann
$title$

Specielle Telegrafen- und Eisenbahnkarte von Böhmen

Čechy (Česko) Hollmann, Jos. Taafe, Ludvík Friedrich Ehrlich
$title$

Viseci [sic] mapa Království českého

1 : 200000 Česko Kocen, Blaž Erben, Josef Eduarda Hölzel
$title$

Sprachenkarte der Tschechoslovakien Republik.

Česko Sobota, Emil Hocke, Jan Deutschpolitischen Arbeitsstelle
$title$

Čechy, Morava a Slezsko

Morava (Česko) Studnička, Alois Karel Janský
$title$

Mapa Čech a země Moravskoslezské s označením státních silnic v barvách dle nejnovějších nařízení

$title$

[Protektorát Čechy a Morava]

1 : 400000 Protektorát Čechy a Morava Machát, František
$title$

Mapa volebních okresů zemí Koruny české

Česko nákladem Tiskového a vydavatelského družstva Samostatnosti
$title$

Tschechische Republik 2001. Schlesier (slezská národnost)

Tschechische Republik ethnische Gruppe, Schlesier Hofinger, Veronika
$title$

Mapa relativních přebytků a nedostatků normálních srážek

Česko Státní ústav hydrologický T. G. Masaryka
$title$

Mechanisch-physikalische Bodenkarte der Sudetenländer

1 : 750000 Česko Niethammer, A.
$title$

Tschechische Republik 2001. Slowaken (slovenská národnost)

Tschechische Republik ethnische Gruppe, Slowaken Hofinger, Veronika
$title$

Grossdeutsches Reich Sudetenländer

$title$

Tschechische Republik 2001. Tschechen (česká národnost)

Tschechische Republik ethnische Gruppe, Tschechen Hofinger, Veronika
$title$

Tschechische Republik 2001. Nationalitäten

Tschechische Republik ethnische Gruppe Hofinger, Veronika
$title$

Die Porzellanindustrie in der Č.S.R

1 : 750000 Česko Schuster, Ad. Ad. Schuster
$title$

Zeměznalecký přehled Čech, Moravy a částí Slezska

Česko Hollmann, Jos. Taafe, Ludvík
$title$

Sbírka map a diagramů použitých na mírových konferencích v Paříži v letech 1919 - 1920

$title$

[Slepá mapa Česka]

1 : 752000 Česko
$title$

Přehledná mapa geologická zemí Koruny české

Česko Woldřich, Jan Nepomuk Frant. Bačkovský
$title$

Tschechische Republik 2001. Polen (polská národnost)

Tschechische Republik ethnische Gruppe, Polen Hofinger, Veronika
$title$

Das Deutsche Sprachgebiet in den Sudetenländern

$title$

Isotermy v zemi České a Moravskoslezské

$title$

Mapa o stavu vozovek československých silnic

1 : 650000 Česko Autoklub RČS
$title$

Mapa o stavu vozovek československých silnic

1 : 650000 Česko Autoklub R.Č.S.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile