Old maps of Belitung

Discover the past of Belitung on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Belitung


Parent places:

Maps of Belitung

Maps of Belitung

$title$

Billiton

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van Billiton

1 : 100000 Den Haag : Smulders
$title$

Topographische kaart van het eiland Billiton : vluchtig opgenomen in de jaren 1877-1878 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van het eiland Billiton / opgenomen en gekaarteerd in de jaren 1877 en 1878 door den Opnemers der Topographische Dienst E. von Hegedus en J.J. van der Rest

Topographische Dienst Batavia [Batavia : Topographische Dienst]
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de Assistent Residentie Belitoeng / Topogr[afische] Inr[ichting]

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[afische] Inr[ichting]
$title$

A map of the island of Billiton

1 : 2125000 sketched from description of the native by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Tandjoeng Pandan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[G[oenoeng] Pajoeng / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1932-1933

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

Pangkal Pinang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Geologische overzichtskaart van Bangka en Billiton

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Kaart van den Archipel van Riouw, Singapore en Lingga [and] Kaart van de eilanden Bangka en Blitong

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage ; gedr. bij P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Manggar / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Geologische kaart van de eilanden in de Gaspar-Straten

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Billiton, Zuidwest-Borneo Blad 1X / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Landsdrukkerij Batavia Weltevreden : Landsdrukkerij
$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 19.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

New chart of the straits of Sunda, Banca, Gaspar and Billiton

1 : 110000 drawn from the best authorities, by J. W. Norie, Hydrographer, &c. J. Stephenson, engraver London : Norie
$title$

Insulae Iavae Cum parte insularum Borneo Sumatrae, et circumjacentium insularum novissima delineatio. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 9, S. 127.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Insulæ Iavæ cum parte insularum Borneo Svmatræ et circumjacentium insularum novissima delineatio

1 : 2500000 Annotatie: Zeekaart; Origineel is Blad 192 in atlas factice; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken op de kaart: 25 Milliaria Germanica Communia (=7,7 cm), en: 35 Milliaria Gallica Communia (=8 cm) Johannes Janssonius 1588-1664 [Amstelodami] : [Apud Ioannem Ianssonium]
$title$

Süd-Borneo

$title$

Borneo / Army Map Service, Washington D.C.

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Sumatra : aangevende het aantal inrichtingen voor Inlandsch onderwijs op 31 december 1914

Topographische Inrichting, Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Sumatra : aangevende het aantal inrichtingen voor Inlandsch onderwijs op 31 december 1913 / [Encyclopaedisch Bureau]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia : encyclopaedisch Bureau]
$title$

Kaart van Java en Madoera aangevende de spoorweg-, tramweg-, telegraaf- en telefoonverbindingen ... ; Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling ... de dichtheid der inlandsche bevolking ..., tevens taalkaart ; Geologische overzichtskaart, tevens vulkaankaart van Java en Madoera ; Oro-hydrographische kaart van Java en Madoera / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff]

1 : 2000000 titelvariant: Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling ... de dichtheid der inlandsche bevolking ..., tevens taalkaart; Geologische overzichtskaart, tevens vulkaankaart van Java en Madoera; Oro-hydrographische kaart van Java en Madoera; Annotatie: Uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië. - ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting], 1898-1907 Stemfoort, J. W.; Siethoff, J. J. ten ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

Sumatra / [W.A.] Withington

[Lexington (Kentucky)] : [s.n.]
$title$

Sumatra : aangevende de bestuursindeeling, de standplaatsen der ambtenaren, de dichtheid der bevolking per vierkante KM en de verspreiding der inheemsche bevokingsgroepen / [bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, 1916]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Semarang ; Soerabaja ; 's-Gravenhage : N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.]
$title$

Het Eiland Sumatra : benevens Bangka, Billiton en Riouw / gelithogr. door E. de Geest

Seyffardt's Boekhandel Amsterdam Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Sumatra : bevolkingsdichtheid per onderafdeeling volgens uitkomsten der volkstelling in 1930 = density of population per subdivision in 1930

[S.l. : s.n.]
$title$

Blad XXI Boven Embaloeh (2) en Blad XXII Boven Kapoewas, uit: Residentie Wester-Afdeeling van Borneo / Topographisch Bureau

1 : 200000 titelvariant: Residentie Westerafdeeling van Borneo; Annotatie: Titelvariant: Residentie Westerafdeeling van Borneo; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: Opname: 1886-1895 Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Borneo, Billiton en omliggende eilanden / ontworpen en geteekend door W.F. Versteeg

J.Voltelen Arnhem Arnhem : J. Voltelen
$title$

Reduzirte Karte vom SUNDA- ODER BORNEO-MEERE

1 : 2250000 Borneo Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm Jättnig, Wilhelm J. Perthes
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile