Old maps of Banten

Discover the past of Banten on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Banten


Parent places:

Related places:

County

Maps of Banten

Maps of Banten

$title$

Overzichtskaart van de residentie Bantam / Topogr[afische] Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[afische] Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Bantam : op de schaal van 1:20.000 (gedeeltelijk ook op schaal van 1:40.000) opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866, No. 8, in de jaren 1878 t/m 1885 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

Laboehan / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van den ontworpen spoorweg van Batavia naar Anjer : met zijtakken van Doerie naar Tangerang en van Tanahabang naar Weltevreden

Bataviaasch Nieuwsblad Batavia ; Weltevreden : G. Kolff & Co.
$title$

Batavia / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Jakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Sundastrasse]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Pamatanggawan] : bijgewerkt t/m April 1894 / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Geologische kaart van Krakatau : na de uitbarsting van 1883

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

Kaart van een gedeelte van Straat Soenda : ter berekening van de hoeveelheid uitgeworpen stoffen / get[ekend door] J.G. de Groot

Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

Bajah / bewerkt door W.C.B. Koolhoven

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

[Krakatau] / opgenomen in 1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Het ingestorte terrein bij Krakatau / get[ekend door] J.G. de Groot

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

[Njalindoeng] / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Endoet] / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Geologische Kaart van het Bajah-Kolenveld

[Java und Madoera, geologische Detailkarten und Profile] Verbeek, R. D. M. Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Kaso] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Tandjoeng Tereleng] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Meeuwen Baai] : bijgewerkt t/m april 1894 / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Teloeq Betoeng : na de verwoesting / get[ekend door] J.G. de Groot

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

[Tjitjaroetjoen] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Tandjoeng Alang-Alang] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Handeuleum] : bijgewerkt t/m april 1894 / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Kaart van Krakatau en omliggende eilanden : Opgenomen 16-18 October 1883 / door den Mijningenieur R.D.M. Verbeek, den Topograaf J.G. de Groot en de Opzieners bij het Mijnwezen J.F. de Corte en C.W. Axel

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

[Batoe Poetih] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Pasir Sadang] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Tjihara] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Poelo Peutjang of Meeuwen-Eiland] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Njoengtjoeng] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Tjimadoera] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile