Old maps of Bangka

Discover the past of Bangka on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Bangka


Parent places:

Maps of Bangka

Maps of Bangka

$title$

Banka : overzichtskaart der alluviale tinertsafzettingen en van de wegen / aut. C.J. van Doorne

[S.l. : s.n.]
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Geologische kaart van Bangka / naar de opnemingen der mijningenieurs en eigen onderzoekingen samengesteld door R.D.M. Verbeek

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Res[identie] Bangka en Onderh[oorigheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets-taalkaart van de Residentie Bangka / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken, naar gegevens verstrekt door de ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia

Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Het eiland Banka, 1819 [and] De rivier van Palembang, 1821

1 : 650000 Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

11. [Bangka, Blitoeng, Riouw- en Lingga-Archipel], uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van den Riouw- en Lingga-Archipel / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Muntok / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Pangkalpinang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[T[andjoen]g Tapah] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1917-1919

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Pantjoer Hill] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Goemba] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[B[oeki]t Mentaboe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

[Penagan] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Airdoeren] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Pangkalpinang] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : S[ur]v[e]y D[irectora]te ALFSEA
$title$

[Nangka-Besar Island] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : S[ur]v[ey] D[irectora]te ALFSEA
$title$

[C[ape] Balar] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Paris] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Perlang] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[B[oeki]t Pager] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

[Soengaiselan] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Radjik (Permis)] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Tandjoengnioer] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Senanghati] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Airgegas] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Pemoedja Island] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Limboeng] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Plangas] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : S[ur]v[e]y D[irectora]te ALFSEA
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile